POVRAT ENTALPIJE

Povrat toplote čak do 130% sa patentiranim rekuperatorom entalpije

HomeVent® ne samo da vraća toplotu otpadnog vazduha, već i - za razliku od tradicionalnih sistema - njegov sadržaj vlage, što rezultira značajnim iskorišćenjem energije. Zahvaljujući posebno razvijenoj tehnici sorpcije, rekuperator toplote postaje i rekuperator entalpije. Omogućava povrat skrivene toplote i vlaženje spoljnog vazduha putem otpadnog vazduha. Rezultat je ugodna klima.

HomeVent® kontinuirano meri relativnu vlažnost vazduha u objektu i precizno povećava ili smanjuje brzinu povrata vlage. Koristeći patentirani rekuperator vlažnosti postiže stopu povrata entalpije od 130% u poređenju sa 90% za klasične izmenjivače toplote.