Inovacija i zaštita okoline

Novi TopTronic® E inteligentni regulacioni sistem sa daljinskim pristupom za kotlove, toplotne pumpe, solarne sisteme i sisteme za proizvodnju sanitarne tople vode.

Hoval aluFer® izmenjivač toplote

1984. godine započelo je najefikasnije istraživanje tehnologije kondenzacije gasa, čiji je glavni rezultat patentirani Hoval aluFer® izmenjivač toplote sa integrisanom aluminijumskom mikrostrukturom. Energetska efikasnost, smanjenje troškova i dug radni vek samo su neke od prednosti nove generacije kondenzacijskih jedinica, čija je serijska proizvodnja započela 1994. godine.

Biomasa

Sa svojim kotlom za gasifikaciju drva, Hoval se prvi fokusira na tehnologiju gasifikacije na tržištu biomase. Proces sagorevanja u tri faze uskoro će postati opšte prihvaćen na tržištu tehnologije grejanja.

UltraClean®

S Hovalom, Rurhgas Nemačka započinje zajednički razvoj tehnologije sagorevanja sa predmešanjem. Ovi gasni gorionici garantuju posebno nisku emisiju sagorevanja. Novi razvoj otvara put serijskoj proizvodnji gasnog gorionika pod nazivom UltraClean® 1986. godine.

Samočisteća termolitička grejna površina

Registracija patenta koji će stvoriti trend: termolitička grejna površina koja se sama čisti. Inspirisao je imenovanje čitavog niza malih i srednjih kotlova: sa dodavanjem reči "Lyt" na kraju svojih naziva.

Proširenje palete proizvoda

Proširenje asortimana proizvoda sa ventilacionim uređajima za industrijske hale i proizvodnjom aluminijumskih pločastih izmenjivača za povrat toplote za klima uređaje, ventilacione sisteme i proizvodnu tehnologiju.

100.000-i kotao

Hoval slavi prekretnicu: stohiljaditi kotao napušta fabriku u Vaduz-u koji je 350.000-i Hoval kotao u Evropi

"Fischgratrohr" dizajn

Hoval registruje svoj prvi patent za grejne površine, „Fischgratrohr“ dizajn, koji svojom povećanom površinom za prenos toplote postiže ogroman dobitak i na taj način povećava efikasnost. Sledili su dodatni patenti za grejnu površinu u 1972 i 1979.

Prvi visokokapacitetni proizvođač sanitarne tople vode

Prvi visokokapacitetni proizvođač sanitarne tople vode, Modul-plus, i dalje garantuje najviši nivo udobnosti sanitarne tople vode. Odlično se ponaša pri veoma promenljivim zahtevima, a istovremeno ispunjava najstrože higijenske standarde.

Prva kompaktna kombinovana jedinica ...

Prva kompaktna kombinovana jedinica na tržištu sa odvojenom komorom za sagorevanje za tečna, gasovita i čvrsta goriva - u osam različitih verzija.

1957-1967

Tokom ove decenije osnivaće se kompanije u Britaniji i Italiji, a zaključiće se i dodatni povoljni licencni sporazumi.

Međunarodna reputacija

Osnivanjem kompanija po Austriji i Švajcarskoj stiče međunarodnu reputaciju.

Hoval na Nemačkom tržištu

Licencni ugovor sa čeličnom kompanijom Friedrich Krupp za proizvodnju čeličnih kotlova ubrzaće rast i otvoriće Nemačko tržište za Hoval.