"Neugut" investicija u industrijskom parku Vaduz-a

Izgradnja objekta "Neugut" u industrijskom parku Vaduz-a, koji je od tada sedište kompanije Hoval Group.