Decentralizovani sistem ventilacije sa rekuperacijom namenjeno za industrijske hale

Prezentacija decentralizovanog sistema ventilacije sa povratom toplote za industrijske hale. Korišćenjem ovog sistema potrebe za energijom za grejanje mogu se smanjiti za 60 procenata.