Biomasa

Sa svojim kotlom za gasifikaciju drva, Hoval se prvi fokusira na tehnologiju gasifikacije na tržištu biomase. Proces sagorevanja u tri faze uskoro će postati opšte prihvaćen na tržištu tehnologije grejanja.