Industrijski ventilacioni uređaji novije generacije

Ventilacione jedinice koje ispunjavaju visoke zahteve ERP direktive, sa ugrađenim kontinualno promenljivim ventilatorima obezbeđuju komfor tretiranja vazduha u visokim halama.