Međunarodna reputacija

Osnivanjem kompanija po Austriji i Švajcarskoj stiče međunarodnu reputaciju.