Prednosti

  

Vaš uređaj može biti montiran na pod, zid ili plafon. Za to možemo isporučiti odgovarajuće vijke za prigušivanje vibracija.

Jednostavnost upotrebe bila je važna činjenica pri dizajniranju HomeVent® sistema. Pod rukovanjem podrazumevamo podešavanje osnovne brzine ventilacije i vlažnosti pomoću potenciometara. Ugrađena elektronika automatski nadzire i kontroliše opremu. Za posebne, povećane potrebe za ventilacijom, to je dugme "Parti".

Sve standardne HomeVent® jedinice imaju oznaku A+, što znači najveću moguću ocenu. Energetska nalepnica sadrži važne podatke za kupce, kao što su efikasnost, potrošnja električne energije, energija za predgrevanje i pruža pregled ukupne potrošnje energije.
Električni uređaji u domaćinstvu u režimu pripravnosti troše u proseku oko 10 do 15 W.
Prosečna potrošnja električne energije našeg HomeVent® comfort FR (201) je 38 W, dok comfort FR (500) je 95 W.

Automatski prilagođava rad uređaja trenutnim potrebama ventilacije, na taj način osiguravajući optimalno snabdevanje svežim vazduhom bez promaje.

 

Niska vlaga izaziva niz problema koje HomeVent® sistem eliminiše. 
Idealna vlažnost u zatvorenom prostoru je 40-60%.
Niska relativna vlaga može da izazove sledeće probleme:

  • dehidracija gornjih disajnih puteva,
  • nelagodnost, smanjeno unošenje kiseonika i transport u krvotok,
  • povećava rizik od prehlade,
  • stvaranje prašine,
  • dehidratacija kože
  • pukotine na drvenim konstrukcijama,
  • elektrostatički naboji,
  • oštećenja nameštaja i parketa, pukotine.

Ako kvalitet vazduha nije zadovoljavajuć, brzina ventilatora će se povećati, čime će sistem nastojati da povrati savršene vazdušne uslove. Kada se to postigne, jedinica prelazi u niži stepen prenosa i nastavlja sa radom sa osnovnom ventilacijom. Neprekidno dovodi svež i čist vazduh, optimalne temperature i vlažnosti u vaš dom.

Budući da uređaj radi 24 sata dnevno, stalno filtrira vazduh u vašem domu, stvarajući mikroklimu bez insekata, prašine i polena.
Skup filtera treba zameniti u proseku svakih šest meseci ili kada ga uređaj naznači. Oni koji pate od alergije mogu disati jer HomeVent® sistem značajno smanjuje rizik od respiratornih bolesti.

Konvencionalni ventilacioni sistemi za porodične kuće mogu samo da povrate toplotu, vlaga i njen energetski sadržaj se gube. Zahvaljujući dizajnu HomeVent®-a, možete značajno smanjiti troškove povratom energije iz otpadnog vazduha. Takozvani broj povrata entalpije umesto 90% bude i otprilike 130%.
Entalpija vazduha = osetna toplota + skrivena toplota. Skrivena toplota je količina energije koju nosi sadržaj vlage u vazduhu.

Odgovarajuća vlaga u zgradi je najvažnija. O zdravoj vlažnosti govorimo ako je relativna vlažnost unutar zgrade između 40-60%. Preniska vlaga dovodi do oštećenja zdravlja i građevinskih struktura. Previsoka vlaga takođe može biti nezdrava s jedne strane i sa druge strane može izazvati stvaranja plesni.

HomeVent® neprekidno meri relativnu vlažnost vazduha u objektu i povećava ili smanjuje brzinu povrata vlage na precizan način. Ako se relativna vlaga vrati na vrednost postavljenu na kontrolnoj jedinici, jedinica će nastaviti da radi sa osnovnom ventilacijom.

Zbog svog dizajna u uređaju se ne kondenzuje vlaga, znači nema kondenzata, stoga ni odvoda kondenzata, što je za očekivati kod svih konvencionalnih uređaja. Nije potrebno instalirati ni sifon.

Kao rezultat povrata entalpije, nije potrebno predgrevanje do spoljne temperature od -15 °C. Zbog toga je nepotrebno izgraditi vrlo skup zemljin grejač, koji je teško čistiti i održavati. Štaviše, nije potreban ni električni predgrejač koji je u investiciji mnogo jeftiniji, ali ima veoma značajne troškove tokom rada. Na ovaj način će vaš ventilacioni sistem postati higijeničan, transparentan i znatno ekonomičniji.

Sa CoolVent® opcijom, Hoval HomeVent® je pogodan da spreči da „hladnoća“ izleti iz rashlađene ili hladne zgrade leti. Kako se razlika između spoljne i unutrašnje temperature povećava, rotor uređaja počinje da se okreće sve brže i brže, sprečavajući sistem da izbaci hladnoću iz kuće.