Česta pitanja

Ako na donjem spisku ne pronađete pitanje koje vas zanima, kontaktirajte nas!

Očekivani vek trajanja uređaja je >20 godina.

Svrha sistema je obezbeđenje kontrolisane osnovne ventilacije u stanu. Međutim, moguće je i predgrejati vazduh električnim grejačem ispod -15 °C, ili u dva stepena sa naknadnim grejačima 2x600 W.

Uređaj omogućava povrat hladne energije iz vazduha hlađenog drugim (npr. split klimom) sistemom, ali nije pogodan za samostalno hlađenje.

Nema potrebe za odvođenjem vode iz uređaja jer nema kondenzacije. Rotor veže molekule vode na svojoj specijalno obloženoj površini i ne apsorbuje ih.

Na osnovu podataka koje dajete u formularu možete dobiti troškove sistema prema vašim potrebama. Molimo pošaljite nam zahtev za ponudu sa formularom.

Elemente sistema možete naručiti i putem interneta putem ove veb stranice ili lično u TopTherm doo, Zanatska 3., 21220 Bečej.

Jer pomoću pločastog izmenjivača toplote možete povratiti samo toplotu, ali pomoću ovog posebno obloženog rotacionog bubnja možete povratiti i vlagu i njen sadržaj toplote.

Uopšte ne, jer se kreće mnogo manja količina vazduha u poređenju sa split klimom, tako da će vaš dom biti potpuno bez promaje.

Izuzetno je tih, tiše od šaputanja. Praktično se ništa ne čuje u sobama na udaljenosti od 1 m od rešetki za dovod. Možete mirno spavati, nema potrebe za isključivanjem opreme, u stvari, ona treba da bude uključena tokom cele godine.
 

Opštu ventilaciju i odvod pare u kuhinji i kupatilu obezbeđuje HomeVent® sistem za ventilaciju kuće, ali je potreban poseban ekstraktor za uklanjanje masnih isparenja i mirisa nastalih tokom kuvanja. Takođe mora biti predviđena dopuna odsisnog vazduha, npr. automatskim otvaranjem kuhinjskog prozora.

Sa CoolVent® opcijom, Hoval HomeVent® je pogodan za sprečavanje izbacivanja rashlađenog vazduha iz prostorije (npr. kod hlađenja sa split klimom). Kako se razlika između spoljne i unutrašnje temperature povećava, rotor uređaja počinje da se okreće sve brže i brže, sprečavajući sistem da izbaci hladnoću iz kuće.

Procenjena investicija je 4.000 - 5.000 EUR + PDV, bez ugradnje.