Naručivanje filtera

Filter sa aktivnim ugljem, opcija

Cena: 82 EUR + PDV

Filter sa visokom efikasnošću protiv raznih čestica (polena, sitne prašine), kao i gasovitih štetnih materija i mirisa (iz poljoprivrede, uličnog saobraćaja). Klasa filtera F7. 


 Set filtera za RS-250 ventilacioni uređaj ZAFS 250

Cena: 66 EUR + PDV

Sastoji se od 1 filtera za svež vazduh (5007 451) i 1 filtera za otpadni vazduh (5007 452). Dovoljno za 1 godinu. 


Set filtera za RS-180 ventilacioni uređaj ZAFS 180

Cena: 54 EUR + PDV 

Sastoji se od 1 filtera za svež vazduh (5014 966) i 1 filtera za otpadni vazduh (5014 967). Dovoljno za 1 godinu. 


Set filtera za RS-500 ventilacioni uređaj ZAFS 200

Cena: 152 EUR + PDV

Sastoji se od 1 filtera za svež vazduh (5021 224) i 1 filtera za otpadni vazduh (5021 223). Dovoljno za 1 godinu. 


Set filtera za ventilacioni uređaj ZAFS FR (150)

Cena: 57 EUR + PDV

Sastoji se od 2 filtera za svež vazduh (5035 021) i 2 filtera za otpadni vazduh (2035 022).


Set filtera za ventilacioni uređaj ZAFS FR (201-301)

Cena: 56 EUR + PDV 

Sastoji se od 1 filtera za svež vazduh (5038 283) i 1 filtera za otpadni vazduh (5038 284). Dovoljno za 1 godinu. 


Set filtera za ventilacioni uređaj ZAFS FR (360)

Cena: 60 EUR + PDV 

Sastoji se od 1 filtera za svež vazduh (5033 323) i 1 filtera za otpadni vazduh (5033 322). Dovoljno za 1 godinu.