Samočisteća termolitička grejna površina

Registracija patenta koji će stvoriti trend: termolitička grejna površina koja se sama čisti. Inspirisao je imenovanje čitavog niza malih i srednjih kotlova: sa dodavanjem reči "Lyt" na kraju svojih naziva.