UltraClean®

S Hovalom, Rurhgas Nemačka započinje zajednički razvoj tehnologije sagorevanja sa predmešanjem. Ovi gasni gorionici garantuju posebno nisku emisiju sagorevanja. Novi razvoj otvara put serijskoj proizvodnji gasnog gorionika pod nazivom UltraClean® 1986. godine.